Egyesületünk elődje Kertbarát Klubként jött létre 2009 tavaszán. Zömében olyan kertbarátok, természetet szerető emberek hozták létre, akik Feketehegy, Szárazréz és Szedreskert városrész környéken élnek. Egyesületünknek - területi korlátozás nélkül - tagja lehet minden kertbarát, aki elfogadja alapszabályunkat. 2012. január 18.-án alakultunk át egyesületté. Az egyesületet 64 fő alapította és közhasznú szervezetként működik.

Fő célkitűzéseink:

  • gondozott otthoni kertek kialakítása
  • környezetvédelem
  • virágosítás

Az egyesületünk tagjai fontosnak tartják a kerttulajdonosok szakmai munkájának segítését, korszerű ismeretek átadását, a kertkultúra népszerűsítését. Szakmai előadások, fórumok szervezésével igyekszünk átadni a legkorszerűbb ismereteket a gyümölcs-, zöldség- és virágnövények termesztéséről.

Minden hónap harmadik szerdáján, 18 órakor egyesületi klubfoglalkozást tartunk meghívott neves szakmai előadókkal. Kertészetről, növényvédelemről, gyógynövény ismeretekről, egészséges öko- és bio- életmódról, innovációs kertészeti termékekről szólnak az előadások. Virágkötészeti foglalkozások, üzemlátogatások, buszos szakmai kirándulások, természetjáró túrák, szakkiállítások látogatása tartozik még programjaink közé.

Egyesületünk tanácsadó tevékenységet is végez, amely kiterjed a telepítendő növények fajtaválasztásának segítésére, melynek szempontjai között fontos a talajszerkezet, talajerő, a klimatikus viszonyok figyelembevétele és az elérni kívánt cél a termelő részéről. Gyakorlati területen a növények kezelése, metszése, ápolása, a hatékony okszerű védelem folyamatának ismertetése. Kiemelt fontosságú a növényvédelmi és környezetvédelmi ismeretekkel kapcsolatos tanácsadó munka is.

A város virágosítása fontos vállalásunk. Összefogjuk a lakossági igényeket, felmérjük, hogy ki vállalja a lakóhelye közelében lévő közterületen az ültetést, gondozást. Megpályázzuk csoportosan a szükséges növényeket és eljuttatjuk az igénylőkhöz. Így osztottunk ki Szárazrét-Feketehegyen 118 db. koros fát, amit pályázat útján nyertünk.